top of page

ULUSLARARASI-MİSAFİR ÖĞRENCİ ?

ULUSLARARASI EĞİTİM?

Eğitimin, bilginin ve bilgiye ulaşmanın sınırlarının kalktığı bir çağı yaşıyoruz. Bu çağda eğitim evrensel bir yapıya bürünmüş bir durumdadır. Çağımızda Uluslararası Öğrenci ve Eğitim, tek başına hızla gelişen bir hizmet alanı ve sektördür.

ULUSLARARASI-MİSAFİR ÖĞRENCİ ?

Eğitimin, bilginin ve bilgiye ulaşmanın sınırlarının kalktığı bir çağı yaşıyoruz. Bu çağda eğitim evrensel bir yapıya bürünmüş bir durumdadır. Çağımızda Uluslararası Öğrenci ve Eğitim, tek başına hızla gelişen bir hizmet alanı ve sektördür.

ULUSLARARASI-MİSAFİR ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ?

Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu öğrenciler

(1) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası vb.),

(2) İkamet tezkeresi almakla (öğrenim vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde),

(3) İl Göç İdaresi Müdürlüğünden öğrenimi süresince alınmış olan ikamet tezkerelerine istinaden her yıl İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Öğrenci Belgesini ibraz etmekle,

(4) Öğrenim durumlarındaki değişiklikleri (Fakülte, Bölüm değişikliği vb) İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne süresi içinde bildirmekle,

(5) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 10 gün içinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirmekle,

(6) Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı müddetin sona ermesinden 60 gün önce yada müddetin sona ermesinden itibaren 10 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yenisini almakla,

(7)İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal müracaat ederek 10 gün içinde yenisini almakla,

(8) Öğrenim kurumlarını, ikamet adreslerini veya irtibat telefonlarını değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri 20 iş günü içinde gerek ayrıldıkları gerekse naklettikleri yerlerin mahalli İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdürler

 bottom of page